DAKADO TRIỂN KHAI TRỒNG 20 HECTA MẮC CA - TẠO HƯỚNG SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NÔNG DÂN DAK LAK
NXB:

 

DAKADO TRIỂN KHAI TRỒNG 20 HECTA MẮC CA - TẠO HƯỚNG SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NÔNG DÂN DAK LAK

 

1.     Mục tiêu dự án

Mục tiêu của dự án là nhằm "Tăng năng lực sản xuất và thu nhập của các hộ gia đình sản xuất mắc ca ở tỉnh Đak Lak thông qua việc phát triển một vùng sản xuất nguyên liệu mắc ca an toàn theo yêu cầu thị trường". Dự án hiện đang được triển khai tại thôn xã Ea Ô, huyện Eakar và Ea D rang, Huyện Eahleo, tỉnh Đak Lak cho 11 hộ nông dân.

 

  • Tổ chức đào tạo tập huấn cho cán bộ kỹ thuật của công ty, nhóm trưởng các tổ nhóm nông dân, và cán bộ khuyến nông địa phương áp dụng các kiến thức và kỹ năng sản xuất mắc ca.
  • Hoạt động hỗ trợ tại rẫy, vườn (phỏng vấn, họp), thu thập ý kiến từ cán bộ địa phương và nông dân sản xuất mắc ca về kỹ thuật trồng mắc ca.

2.     Kết quả tập huấn

  • Hướng dẫn kỹ thuật về sản xuất mắc ca và cán bộ khuyến nông địa phương.
  • Công ty Dakado thực hiện tập huấn nhóm trưởng về kỹ thuật canh tác mắc ca  nhóm trưởng các tổ nhóm nông dân, và cán bộ khuyến nông địa phương. 
  • Báo cáo cuối kỳ về kết quả đạt được, các điểm cần được khắc phục và đề xuất giúp cải thiện hoạt động sản xuất cây mắc ca.

3.     Tóm tắt về các hoạt động của dự án 

Các hoạt động thuộc khuôn khổ dự án đã được hoàn thành:

  • Hệ thống hóa sổ tay hướng dẫn canh tác, nhật ký nông hộ sản xuất cây mắc ca cho cấp công ty và nông hộ theo:

- Tiêu chuẩn sản xuất sạch theo Quy chuẩn Việt Nam.

- Quy trình sản xuất cây mắc ca với các nội dung sau:

+ Quy trình chọn giống canh tác/Varieties and seedling materials

      + Quản lý phân bón và chất dinh dưỡng cho đất trổng/ Nutrient management and fertilizer

      + Cách xen canh trồng trọt cây mắc ca/Intercroping and mixed farming management

      + Quản lý đất và chọn vườn trồng phù hợp/Soil management and site selection

      + Quản lý nguồn nước tưới/Water management

      + Quản lý và kiểm soát côn trùng và dịch hại/Integrated pest management

      + Xử lý và lựa chọn vật tư đầu vào trong sản xuất nông nghiệp/Safety and handling of agricultural materials and inputs

      + Xử lý nước thải/Waste management and treatment

      + Quy trình xử lý sản phẩm sau thu hoạch và vận chuyển/Harvesting and transportation 

      + Quản lý an toàn lao động/Workers and emloyment safety

  • Tập huấn TOT hỗ trợ cán bộ kỹ thuật của công ty, nhóm trưởng các tổ nhóm nông dân, và cán bộ khuyến nông địa phương áp dụng kiến thức và kỹ năng sản xuất mắc ca:

Thời gian: 27 tháng 5 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Thôn 1A, xã Ea Ô, huyện Eakar, tỉnh Đak Lak và nhà hộ dân Nguyễn Văn Tâm, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Eahleo, Đak Lak.

Thành phần tham dự: 22 người là đại diện tổ Ea Ô và 8 người tổ Ea Drăng nhóm sản xuất mắc ca, cán bộ kỹ thuật của công ty Dakado, và đại diện của Cán bộ thôn 1A xã Ea Ô, Huyện Eakar.

  •